Skupština akcionara za 2017 godinu

Skupština akcionara će se održati u prostorijama Zavoda 23.06.2017, sa početkom u 11,00 časova.

Materijal za skupštinu možete preuzeti ovdje:

 

  1. Poziv za skupstinu 2017
  2. Izjava Komisija za hartije od vrijednosti
  3. Prijedlozi odluka za Skupštinu 2017
  4. Plan poslovanja 2017
  5. Izvjestaj poslovanja Zavoda za 2016.godinu
  6. Zavod za ekonomiku i razvoj-Final
  7. Zapisnik Skupstina Zavod 2016.
  8. Zabiljeske za 2016. godinu Zavod