Skupština akcionara za 2017 godinu

Skupština akcionara će se održati u prostorijama Zavoda 23.06.2017, sa početkom u 11,00 časova. Materijal za skupštinu možete preuzeti ovdje:   Poziv za skupstinu 2017 Izjava Komisija za hartije od vrijednosti Prijedlozi odluka za Skupštinu 2017 Plan poslovanja 2017 Izvjestaj poslovanja Zavoda za 2016.godinu Zavod za ekonomiku i razvoj-Final Zapisnik Skupstina Zavod 2016. Zabiljeske za 2016. godinu Zavod