O nama

Istorijat
Zavod za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka osnovan je 16. 09. 1977. godine u ok¬viru tadašnjeg agrarnog kompleksa, koji je poslovao pod nazivom AIPK *BOSANSKA KRAJINA* Banjaluka.
U početnoj fazi Zavod za ekonomiku i razvoj je obavljao poslove za članice sistema AIPK *BOSANSKA KRAJINA*, a kasnije i za druge organizacije iz različitih oblasti poslovanja.
Vremenom je Zavod za ekonomiku i razvoj izrastao u moćnu organizaciju koja je bila u stanju da na planu PROGRAMI-RANJA RAZVOJA, a dijelom i vođenja operativne realizacije u cjelini pokrije potre¬be AIPK *BOSANSKA KRAJINA*.
Raspadom moćnog sistema, u sklopu koga su obavljani značajni poslovi, Institut za ekonomiku i razvoj je na osnovu poslovnih procjena obavio redefinisanje poslovne strategije, kako bi opstao na tržištu, koje je postajalo sve probirljivije s jedne strane, a platežno slabije sa druge strane.
U međuvremenu je izvršena i svojinska transformacija, pri čemu je Zavod za ekonomiku i razvoj u cjelini privatizovan i danas posluje pod nazivom *ZAVOD ZA EKO¬NOMIKU I RAZVOJ* a.d. Banjaluka, Ulica Mladena Stojanovića broj 4.
Djelatnost:
1. Programiranje razvoja poljoprivredne proizvodnje u cilju obezbjeđenja proizvodnje zdravstveno bezbjednih proizvoda, kako na otvorenom polju tako i u zatvorenom prostoru
2. Zastupanje firmi
3. Izrada, mišljenje i ocjene investicionih programa
4. Organizacija izrade i implementacija razvojnih projekata

  • Iz oblasti poljoprivrede
  • Iz oblasti zaštite životne sredine
  • Konsalting i savjetodavne usluge u oblasti istraživanja tržišta i marketinga
  • Istraživanje tržišta i marketing proizvoda
  • Organizacija pripreme i vođenje poslova vezanih za korištenje predpristupnih fondova EU

Stanje imovine:
- ZER raspolaže objektom u vlasništvu površine 650 m2 u blizini zgrade Vlade RS u Banja Luci, ulica Mladena Stojanovića br. 4., kao i parking prostorom za 50 vozila
- Zgrada je pod video nadzorom a unutrašnjost zgrade je u cjelini povezana mrežnim računarskim instalacijama
Unutrašnjost objekta je prilagođena potrebama organizacije poslovanja, korištenjem fleksibilnih montažno-demontažnih pregrada koje se po potrebi mogu mjenjati i prilagođavati novoj organizaciji
Kadrovi
Sistem organizacije rada Zavoda za ekonomiku i razvoj je postavljen tako da se za svaki pojedinačni projekat formira tim stručnjaka-specijalista iz oblasti koja se obrađuje. Pri tome se koriste vrhunski stručnjaci sposobni da kvalitetno i stručno urade poslove shodno projektnom zadatku. Pod ovim se podrazumijeva i odbrana projekta pred naručiocem kao i postupanje po reviziji projekta. Zavod ima četiri stalno zaposlena radnika.