Skupština akcionara za 2021 godinu

Na osnovu člana 44. Statuta Zavoda za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka, saziva se SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA Zavoda za ekonomiku i razvoj, Banja Luka koja će se održati putem video linka 28.06.2021. sa početkom u 11,00 časova. Tehnički uslovi
pristupa video linku biće postavljeni sedam dana prije održavanja sjednice na internet stranici Zavoda www.zerbl.org.

Dokumenti za skupštinu: