Zavod za ekonomiku i razvoj a.d. Banja Luka

Mladena Stojanovića br. 4, 78000 Banja Luka

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tel: +38751315012  email:zerbl1977@gmail.com