Skupština akcionara Zavoda za 2024. godinu

Skupština akcionara Zavoda za ekonomiku i razvoj ad Banja Luka održaće se 20.06.2024 godine u prostorijama Zavoda ul. Mladena Stojanovića br. 4 s početkom u 11 časova. Poziv akcionarima i dnevni red Skupštine, kao i svi ostali materijali mogu se download-ovati sa linkova ispod.