Skupština akcionara Zavoda za 2023. god.

Skupština akcionara Zavoda za ekonomiku i razvoj ad Banja Luka održaće se 26.06.2023 godine u prostorijama Zavoda ul. Mladena Stojanovića br. 4 s početkom u 11 časova. Poziv akcionarima i dnevni red Skupštine, kao i svi ostali materijali mogu se download-ovati sa linkova ispod.